top of page

C H A T A  H R A D E Č A N K A

LOKACE: Horní Malá Úpa, Krkonoše

PROPOZICE: Rekonstrukce horského penzionu

DATUM KOMPLETACE: 2018

SERVIS: Kompletní dodvávka interiéru, dohled

NÁVRH: OK Plan Architects

bottom of page