top of page
1107-17_edited.jpg

LOKACE: Praha

PROPOZICE: Vícepodlažní rodinný dům

DATUM KOMPLETACE: 2020

SERVIS: Vestavěný nábytek, technické zpracování, dohled

NÁVRH: Ing. arch. Kateřina Pohlová

R O D I N N Ý   D Ů M

bottom of page