LOKACE: Praha západ

PROPOZICE: Vícepodlažní rodinný dům

DATUM KOMPLETACE: 2015

SERVIS: Vestavěný nábytek, dveře, technické zpracování, dohled

NÁVRH: OK Plan Architects

R O D I N N Ý   D Ů M 

od roku 1991
Děkujeme za projevenou důvěru.

©2020 by CADAS