top of page

LOKACE: Bratislava

PROPOZICE: Dvoupodlažní rodinný dům

DATUM KOMPLETACE: 2017

SERVIS: dodávka dveří, technické zpracování, dohled

NÁVRH: OK Plan Architects

R O D I N N Ý  D Ů M

bottom of page