DR120949.jpg

LOKACE: Znojmo

PROPOZICE: Dvoupodlažní rodinný dům

DATUM KOMPLETACE: 2007 - 2012

SERVIS: Vestavěný nábytek, dveře, technické zpracování, dohled

NÁVRH: OK Plan Architects

R O D I N N Ý  D Ů M

od roku 1991
Děkujeme za projevenou důvěru.

©2020 by CADAS